(kontumtv.vn) – Những hoạt động tích cực của các ban, ngành, đoàn thể hưởng ứng kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *