(kontumtv.vn) – Già làng A Nùng ở thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông là tấm gương trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời   tích cực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *