(kontumtv.vn) – Trân trọng giới thiệu nội dung truyền đạt của Giáo sư,tiến sĩ Hoàng Chí Bảo với cán bộ chủ chốt tỉnh Kon Tum về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phần thứ hai “Tấm gương đạo đức của Bác”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *