(kontumtv.vn) – Ở Đăk Nông, đồng bào dân tộc Mơ Nông, Mạ còn lưu giữ được những nét hoa văn truyền thống đặc sắc, đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *