(kontumtv.vn) – Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *