(kontumtv.vn) – Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 990 huấn luyện chiến sĩ mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *