(kontumtv.vn) – Nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ đã giúp chiến sĩ mới là con em đồng bào dân tộc thiểu số hòa nhập nhanh với đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *