(kontumtv.vn) – Những năm qua, công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến vững chắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *