(kontumtv.vn) – Chương trình cho vay xuất khẩu lao động đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, song cũng tồn tại không ít vấn đề cần giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *