(kontumtv.vn) – Xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xóa đói, giảm nghèo cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *