(kontumtv.vn) – Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã giúp người dân cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *