(kontumtv.vn) – Người dân huyện Kon Plông phát huy hiệu quả nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *