(kontumtv.vn) – Chính sác hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo vay vốn đã giúp các em có điều kiện vươn lên trong học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *