(kontumtv.vn) –  Huyện Sa Thầy chú trọng triển khai thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án giảm nghèo, nhất là các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất cho người nghèo. Nhờ đó, công tác giảm nghèo trên địa bàn Huyện Sa Thầy đã đạt được những kết quả nhất định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *