(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi đã giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *