(kontumtv.vn) – Các cấp hội phụ nữ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *