(kontumtv.vn) – Một số kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện NQTW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở địa bàn thành phố Kon Tum.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *