Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Glei đã có nhiều cố gắng huy động các nguồn lực để đầu tư mở rộng các mô hình bán trú, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đã tạo bước chuyển biến mới trong việc nâng cao chất lượng giáo dục .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *