(kontumtv.vn) – Những năm qua, công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/đi ô xin luôn nhận được sự đóng góp tích cực của các tập thể, đơn vị, cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *