(kontumtv.vn) – Huyện Tu Mơ Rông chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *