(kontumtv.vn) – Những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện NQTW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *