(kontumtv.vn) – Những chuyển biến tích cực  sau hơn 2 năm thực hiện NQTW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở huyện Kon Rẫy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *