(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Kon Tum (Ban Chỉ đạo 1237) đã tổ chức sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 chủ trì Hội nghị.

Hội nghị sơ kết thực hiện tìm kiếm, qui tập mộ liệt sỹ tỉnh Kon Tum
Hội nghị sơ kết thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Kon Tum

Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án, tỉnh Kon Tum đã sưu tập, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, danh sách 2.723 liệt sỹ của các đơn vị tỉnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; xác minh, kết luận, trả lời thông tin về mộ liệt sĩ cho 500 thân nhân liệt sĩ. Thu thập được 60 phiên hiệu đơn vị cần giải mã để báo cáo lên trên. Đồng thời, chủ động, có kế hoạch khai thác thông tin của những tổ chức, cá nhân đã từng tham gia chế độ cũ, qua đó đã phát hiện, quy tập được nhiều khu vực có mộ tập thể như điểm cao Chư Tan Kra, huyện Sa thầy, quy tập được 77 mộ liệt sĩ. Chỉ đạo Đội quv tập K53 tỉnh Kon Tum tiến hành khảo sát, tìm kiếm trên 1.388 điểm tại 100 buôn, 42 xã, 20 huyện thuộc địa bàn tỉnh Rattanakiri, Campuchia và 3 tỉnh Nam Lào gồm Atapư, Sekong, Champasac), cất bốc, quy tập được 90 hài cốt (trong đó 25 hài cốt trong nước,  65 hài cốt ngoài nước).

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ;  thẩm tra, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ của tỉnh; tập trung xác định danh tính liệt sĩ; nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa việc tìm kiếm, quy tập với công tác bàn giao và an táng chu đáo. Trong đó, mùa khô 2015 – 2016 chỉ đạo Đội K53 sang hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ ở 3 tỉnh Nam Lào và tỉnh Rattanakiri,Campuchia, dự kiến quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ ngoài nước và 10 hài cốt trong nước. Những năm tiếp theo đến năm 2020 phấn đấu quy tập đạt khoảng trên 62% so với kế hoạch ban đầu đặt ra.

                                                             CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *