(kontumtv.vn) – Ngày 14/7, Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138; đại diện các bộ, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy.  

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

6 tháng đầu năm 2015, Ban Chỉ đạo 138 ở Trung ương và các địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết 63 của Quốc hội, các chỉ thị của Bộ Chính trị, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy và Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người năm 2015. Các ngành chức năng đã đấu tranh làm giảm mức độ phức tạp của tội phạm có tổ chức, hầu hết các loại án nghiêm trọng đều giảm. Cụ thể, án giết người cướp tài sản giảm hơn 15%, giết người giảm hơn 22%, cướp giật tài sản gảm hơn 12%…, về án kinh tế, các ngành chức năng đã phát hiện nhiều hơn 11% số vụ, 3,2% số đối tượng. Đối với tội phạm mua bán người, bên cạnh việc xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phòng ngừa và hỗ trợ nạn nhân hiệu quả, các cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá được nhiều đường dây tội phạm mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia. Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng, xây dựng pháp luật, hợp  tác quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ đó đã kiềm chế tốc độ gia tăng của tội phạm mua bán người.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trọng tâm trong thời gian tới, từng địa phương, từng ngành phải có những giải pháp cụ thể tập trung tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ; triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến vũ khí, tội phạm giết người, cướp giật, tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao…Đặc biệt các tổ chức đoàn thể phải có giải pháp cụ thể để đấu tranh phòng chống tội phạm, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ; nâng cao trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm ở các địa phương.

                                                                             Duy Phong – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *