(kontumtv.vn) – Sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khoá XIV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Qua thảo luận tại tổ đã có 21 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung trình tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Đa số các ý kiến của đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung trình tại Hội nghị, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Đối với báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc, ủy ban kiểm tra các cấp được triển khai và thực hiện hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những quy định không còn phù hợp để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới; kịp thời phát huy, nhân rộng ưu điểm của tổ chức Đảng và đảng viên, đồng thời làm tốt việc chấn chỉnh, giáo dục, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử lý, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất về việc lùi thời gian trình dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Đối với báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 14/6/2007 của Tỉnh ủy khóa XIII về Đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy đã góp phần làm thay đổi diện mạo các xã đặc biệt và trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư, đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân; văn hoá, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả hơn. Đến nay, cơ bản thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 04. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tổng kết thực hiện Nghị quyết 04, giao Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV ban hành nghị quyết mới thay thế trong quý IV/2015.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Thời gian từ nay đến Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh không còn nhiều, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đang tập trung lãnh đạo, chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nên yêu cầu nhiệm vụ công việc càng khẩn trương, cấp bách hơn bao giờ hết. Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các cấp, các ngành, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên đề cao hơn nữa trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ công việc được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, trọng tâm là phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm và cả năm 2015 của địa phương, đơn vị mình.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *