(kontumtv.vn) – “Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng” là chủ đề Bộ CHQS tỉnh KonTum chọn cho tọa đàm sĩ quan trẻ được tổ chức tại Trung đoàn 990.

BO CHQS TINH

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, buổi toạ đàm đã có nhiều ý kiến giao lưu sâu sắc, phản ánh thực tiễn tình hình, nhất là những kết quả, thành tích đội ngũ sĩ quan trẻ trong LLVT tỉnh đã đạt được. Trong đó có những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng sống của đội ngũ sĩ quan trẻ, những trăn trở trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; học tập, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; cán bộ, sĩ quan trẻ với nhiệm vụ phòng, chống “Tự diễn biến”,“Tự chuyển hóa” về tư tưởng, văn hóa, lối sống trên không gian mạng…

Đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ hiện chiếm hơn 50% tổng số cán bộ, sĩ quan trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đa số cán bộ, sĩ quan trẻ là đảng viên. Nhiều sĩ quan trẻ đang đảm nhận các chức vụ lãnh đạo quan trọng của các cơ quan, đơn vị. Tọa đàm giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Qua đó kịp thời có giải pháp hỗ trợ, giúp cán bộ, sĩ quan trẻ phấn đấu, rèn luyện, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                        CTV  Ngọc lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *