(kontumtv.vn) – Chi nhánh Agribank huyện Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 68/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Hội nhgij triển khai Quyết định
Hội nghị triển khai Quyết định 68 của Agribank huyện Kon Rẫy

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khách hàng được Agribank cho vay theo mức lãi suất thấp nhất; được áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ. Đối với những khoản vay để mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong hai năm đầu, 50% trong năm thứ ba. Đối với những khoản vay đầu tư dự án sẽ được hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất cho vay đối với khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Việc hỗ trợ cấp bù chỉ áp dụng đối với các khoản vay khách hàng trả nợ đúng hạn…

                                                                                 CTV Thành Trung – Y Nhàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *