(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố phân công cán bộ, công chức thường xuyên theo dõi, nắm bắt và kịp thời xác minh, làm rõ những nội dung phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng có liên quan đến địa phương, lĩnh vực ngành quản lý.

Đồng thời, chuẩn bị tốt về nội dung, xin cấp phép tổ chức họp báo nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng cho báo chí theo đúng quy định hiện hành; chủ động trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung, vụ việc xảy ra trên địa bàn, lĩnh vực ngành quản lý theo quy định tại Nghị định số 09 ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; tránh tình trạng chờ có văn bản chỉ đạo của cấp trên mới triển khai thực hiện.

CTV Dương Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *