Họp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Họp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(kontumtv.vn) – Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) đã tổ chức trên 50 lớp học tập, phổ biến cho hơn 3.800 lượt cán bộ, công chức, viên chức về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; nâng cao được tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện Sa Thầy đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như Hội Phụ nữ huyện với mô hình hũ gạo tình thương; vận động phụ nữ tôn giáo vào tổ chức hội; Đại đội Bộ binh 187 với phong trào thi đua phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ…

 

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *