(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Cục Chính trị BĐBP và Cục Chính trị Quân khu V đã đến kiểm tra, nắm tình hình thực hiện chương trình phối hợp năm 2018 đối với BĐBP tỉnh Kon Tum.

CUC CHINH TRI BDBP KIEM TRA

Ngay sau khi Phòng Chính trị BĐBP tỉnh và Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum tổ chức ký kết chương trình phối hợp, đến nay 2 cơ quan đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình phối hợp.

Cấp ủy, chỉ huy các đồn Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện biên giới đã triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp; nổi bật nhất trong chương trình phối hợp này là duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chính trị tư tưởng, ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật, duy trì sinh hoạt dân chủ, qua đó nắm bắt, giải đáp những vấn đề vướng mắc nảy sinh, kịp thời động viên, định hướng tư tưởng cho cán bộ. Tích cực tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, âm mưu, thủ đoạn hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, phối hợp tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; tham mưu cho 4 huyện biên giới ra quyết định công nhận 46 thôn, làng, 193 hộ gia đình và 154 cá nhân của 13 xã biên giới đăng ký tham gia tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới, an ninh trật tự thôn làng, góp phần xây dựng thế trận biên phòng vững chắc; tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đẩy mạnh giao lưu, kết nghĩa, hoạt động đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân ở khu vực biên giới. 

CTV Văn Lý

 

                                                                                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *