(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá hoạt động của bệnh xá cấp Sư đoàn bộ binh đủ quân trong thực hiện mọi nhiệm vụ, vừa qua Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đã kiểm tra công tác triển khai Trạm Quân y của Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3).

Sau khi Cục Quân y phát tình huống các nội dung kiểm tra, Tiểu đoàn Quân y 24 của Sư đoàn 10 đã tiến hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức cơ động lực lượng ra khu sơ tán và thực hiện nhiệm vụ của trạm quân y.

CUC QUAN Y, BO QUOC PHONG KIEM TRA TRAM QUAN Y SU DOAN 10

Do được huấn luyện cơ bản và chuẩn bị tốt về mọi mặt, Tiểu đoàn Quân y 24 (Sư đoàn 10) đã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao đúng thứ tự các bước, vừa bảo đảm tốt về thời gian vừa chấp hành nghiêm nguyên tắc. Các ban, bộ phận phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ; hành động, phương pháp tác phong của cán bộ các cấp dứt khoát, khoa học; cơ động lực lượng ra khu sơ tán đúng đường, đúng thời gian, bảo đảm bí mật và an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Trạm Quân y được triển khai theo đúng quy định, có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ thu dung điều trị thời chiến theo phân cấp. Các hoạt động của trạm quân y như phân loại thương bệnh binh, điều trị nội khoa và ngoại khoa, công tác bảo đảm dược, xử lý vệ sinh môi trường … đều được tiến hành tốt. Đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống.

Kết luận nội dung kiểm tra, Cục Quân y đánh giá Sư đoàn 10 đã thực hiện nghiêm kế hoạch, nội dung được kiểm tra. Đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả huấn luyện và công tác chuẩn bị của đơn vị. Trên cơ sở kết quả kiểm tra lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn tiếp tục chỉ đạo Tiểu đoàn Quân y 24 rút kinh nghiệm và có chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của các đơn vị để ngày càng đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *