Công đoàn cơ sở  Sở Kế hoạch và Đầu tư có 74 đoàn viên, trong đó, 48% là đảng viên, 75% đoàn viên  đạt trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng, 8% đoàn viên trên đại học.

dhcdskh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 10.

Nhiệm kỳ qua, 100% đoàn viên công đoàn đã đăng ký và nghiêm túc thực hiện các nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ  và các  phong trào thi đua, như phong trào xây dựng người công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nữ  công chức “ Giỏi việc nước,  đảm việc nhà” …Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng công đoàn và góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Nhiệm kỳ qua, đã có 6 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng, vượt 50% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở khóa 9 đề ra. Trong 2 năm (2011-2012), Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Năm 2012, công đoàn cơ sở được công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

Nhiệm kỳ công tác khóa 10, công đoàn cơ sở phấn đấu hàng năm đạt dạnh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, cơ quan đạt tiêu chuẩn  “Cơ quan văn hóa”, phấn đấu cả tập thể và cá nhân đạt nhiều chỉ tiêu thi đua ở mức cao ./.

Nghĩa Hà- Ngọc Chí/kontumtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *