(kontumtv.vn) – Ngày 25/8, UBND huyện Đăk Tô đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ II. Ông Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh ủy, bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho trên 23.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã về dự.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Tô lần thứ II
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Tô lần thứ II

Trong giai đoạn 5 năm từ 2009- 2014, các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Tô đã được lồng ghép, triển khai có hiệu quả, góp phần mang lại diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Tiêu biểu như Dự án định canh định cư tại địa bàn 2 xã Văn Lem và Đăk Rơ Nga giúp ổn định cuộc sống cho 115 hộ đồng bào DTTS; Chương trình 135 đã hỗ trợ trên 53,7 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, giải ngân 1,7 tỷ đồng cho 340 hộ nghèo vay vốn với lãi suất 0% theo Quyết định 32 và Quyết định 126 của Thủ tướng Chính phủ. Từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,7% năm 2009 xuống còn 15,6%  năm 2013.Huyện phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5% và không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Lê Thị Kim Đơn đã biểu dương những thành tích đạt được trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn, đồng thời mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và mặt trận, đoàn thể phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các chính sách dân tộc trong thời gian đến. Bà Lê Thị Kim Đơn nhấn mạnh: “Các cấp ủy, chính quyền cần tập trung xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tập trung chăm lo đời sống cho đồng bào thông qua việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho con em học hành, mọi người có đất, có vốn và tích cực sản xuất, quyết tâm thực hiện bằng được mong muốn của Bác Hồ là làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm. Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành“.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện cần tập trung thực hiện tốt  Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch. Mỗi thành viên, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số cần tích cực lao động sản xuất hơn nữa để phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đại hội đã khen thưởng 10 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2009-2014, đồng thời bầu 18 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II sắp tới.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *