Đại hội đại biwwue Hội Luật gia tỉnh Kon Tum Khóa III
Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Kon Tum Khóa III

(kontumtv.vn) – Trong nhiệm kỳ 2009 – 2014, Hội Luật gia tỉnh Kon Tum đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Hội đã tham gia đóng góp ý kiến hơn 100 dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị định, thông tư và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh. Từ năm 2009 đến nay, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức 28 đợt trợ giúp pháp lý miễn phí đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn. Từ sự phối hợp với các cơ quan như thanh tra, tư pháp, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong nhiệm kỳ III, Hội Luật gia tỉnh phấn đấu phát triển thêm chi hội ở các cơ quan, đơn vị, các huyên, thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân; tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoạt động phản biện xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014- 2019 gồm 17 thành viên, Ban Thường vụ Hội 5 thành viên. Ông Nguyễn Đức Dũng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa III.

                Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *