(kontumtv.vn) – Đảng bộ xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà chọn tổ chức đại hội điểm ở loại hình xã, thị trấn.

Đại hội Đảng bộ xã Đăk Hring
Đại hội Đảng bộ xã Đăk Hring

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010-2015), trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, xã Đăk Hring đã hoàn thành và vượt mức các kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,5%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16,5 triệu đồng lên 23 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 790 tấn, bình quân lương thực đầu người 295 kg/năm. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã hơn  3.400 ha, 95% diện tích sử dụng giống mới. Sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 50 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 143 đồng chí, sinh hoạt tại 19 chi bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đăk Hring thực hiện mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xã đạt nông thôn mới”, với các chỉ tiêu cụ thể: Nâng tổng giá trị gia tăng trên địa bàn đạt trên 260 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 29 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo  xuống dưới 5%, 80% gia đình văn hóa, 100% cơ quan có đời sống văn hóa tốt và 100% khu dân cư văn hóa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 14 đồng chí và bầu 8 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                    CTV Thu Hương – Quang Mạnh

    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *