Đăng
83% dân số Kon Tum đã có thẻ BHYT khi khám chữa bệnh

(kontumtv.vn) -Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế theo Kế hoạch số 88 của UBND tỉnh Kon Tum, năm 2015, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh phối hợp tập trung triển khai đồng bộ các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Bảo hiểm y tế, gắn với quan tâm  tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực thi pháp luật trong lĩnh vực này và đảm bảo các điều kiện tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo luật định. Ngành Y tế tỉnh chủ trì, phối hợp với BHXH chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa  bệnh  và BHXH các huyện, thành phố công tác đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến, đảm bảo thuận lợi và quyền lợi tối đa cho người tham gia BHYT; thực hiện đúng, đầy đủ quyền và trách nhiệm của tổ chức BHYT theo quy định của Luật BHYT sửa đổi.

Đến nay, toàn  tỉnh có 83% dân số được cấp thẻ BHYT. Trong tổng số trên 203.700 người được cấp thẻ BHYT, có khoảng 76.300 người nghèo, hơn 6.000 người thuộc diện hộ cận nghèo. Nhiều nhất là gần 121.400 người, thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số không nghèo nhưng sinh sống ở các xã khó khăn của tỉnh.

                                                                               Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *