(kontumtv.vn) – Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Ban Dân vận Thành ủy Kon Tum luôn chú trọng đến công tác xây dựng các mô hình dân vận khéo. Nhiều mô được triển khai có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, Tổ Dân vận của tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum đã vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm bê tông hóa các con hẻm. Các hộ dân đã đồng thuận, hiến đất và đóng góp tiền để hoàn thành nhiều tuyến đường hẻm trong tổ. Ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ tổ 1, phường Nguyễn Trãi cho biết: “Tổ Dân vận của chúng tôi đã tổ chức vận động nhân dân đóng góp mở những tuyến đường, nhân dân đã đóng góp hàng ngàn m đất để làm tuyến đường Phan Văn Viêm và đường Tôn Đản. Đặc biệt trong năm 2012 – 2013, chúng tôi đã vận động nhân dân làm được 2 con hẻm, nhân dân đã bỏ ra nhiều công sức và tiền của”.

Nhân dân đóng góp xây dựng ddwownghf giao thông nông thôn
Nhân dân đóng góp xây dựng đường  giao thông nông thôn

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố, Ban Dân vận Thành ủy Kon Tum đã tăng cường chỉ đạo, kiện toàn, củng cố hệ thống cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở; đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở truyên truyền về các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân một cách kịp thời, giúp nhân dân hiểu và thực hiện một cách có hiệu quả. Đến nay, 180 khu dân cư trên địa bàn thành phố đã thành lập tổ dân vận, phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, phong trào thi đua thiết thực để giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh triển khai có hiệu quả, được nhân dân đồng tình. Bà Hồ Thị Vị, Phó Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung, thành phố Kon Tum nói: “Thời gian qua Đảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo sâu sát cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của phường và đặc biệt các tổ dân vận ở khu dân cư triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường hưởng ứng tích cực việc thực hiện mô hình này”.

Bám sát yêu cầu công tác “Dân vận khéo” trong giai đoạn mới, luôn hướng về cơ sở,  thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để mỗi người dân hiểu, bàn và cùng với chính quyền triển khai thực hiện. Nhờ đó, các đề án, dự án triển khai trên địa bàn thành phố đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Bà Vương Thị Kiều Oanh , Phó Ban Dân vận Thành ủy Kon Tum cho biết: “ Trong thời gian qua, các mô hình dân vận khéo trên địa bàn thành phố có nhiều mô hình của tập thể và một số cá nhân làm tốt. Ví dụ như một số tổ dân vận ở khu dân cư làm tốt công tác vận động nhân dân xã hội hóa làm đường giao thông nông thôn, xã hội hóa quyên góp kinh phí để tu sửa các hội trường tổ dân phố, rồi các đường hẻm và một số công trình dân sinh khác”.

Hiệu quả của các mô hình “Dân vận khéo” không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn góp phần củng cố tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Kon Tum hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *