(kontumtv.vn) – Trong nhiệm kỳ công tác giai đoạn 2010 – 2015, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, Đảng bộ huyện Đăk Tô đã tạo được sự chuyển biến cơ bản trong lĩnh vực phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Là một trong 2 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Tô, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diên Bình đã tập trung phát huy tất cả nguồn lực của Trung ương, địa phương và nguồn lực từ nhân dân để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đến nay, diện tích các loại cây công nghiệp, nông nghiệp đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 21 triệu đồng/năm, tăng 7,5 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 26% xuống còn 11%; xã đạt được 10/19 tiêu chí về Xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã đóng góp hơn 2,3 tỷ đồng làm hơn 7 km đường giao thông nông thôn. Ông Phạm Xuân Luận, Chủ tịch UBND xã Diên Bình cho biết: “ Sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt được 10/19 tiêu chí. Theo kế hoạch của xã, đến cuối năm 2014 quyết tâm thực hiện thành công 6 tiêu chí nông thôn mới nữa, phấn đấu đến 2015 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới”.

Đảng bộ huyện Đak Tô chỉ đạo triển khai Nghị quyết
Đảng bộ huyện Đak Tô chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế – xã hội

Tuy không được hưởng chính sách đặc thù của Nhà nước, song với sự đoàn kết một lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nỗ lực chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, đưa huyện Đăk Tô đạt và vượt một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu trong gần nhiệm kỳ công tác Đảng bộ huyện khóa XV. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện đạt trên 17%, tăng 2% so với Nghị quyết đề ra. Trong đó nông nghiệp đã tập trung xác định là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại cây hàng hóa chủ lực cao su, cà phê… để nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Ông Nguyễn Xinh, Bí thư Huyện ủy Đăk Tô nói: “Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đến nay cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chí, chỉ tiêu mà Đại hội đã đưa ra.  Trong phát triển nông nghiệp chúng tôi đặc biệt quan tâm chỉ đạo phát triển cây công nghiệp dài ngày. Đối với cao su, năm 2010 tổng diện tích toàn huyện 5.816 ha, đến nay đạt 7.929 ha, như vậy tăng đến 2.000 ha, về cây cà phê năm 2010 là 624 ha thì đến năm 2014 đạt gấp đôi là 1.321 ha”.

Trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự tập trung nỗ lực đầu tư của huyện đến nay Cụm Công nghiệp 24/4 đã dần hình thành. “Chúng tôi xây dựng Cụm Công nghiệp để tập trung tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào hoạt động. Đến nay đang triển khai đưa vào đây cũng tương đối, khả năng đến năm 2015 là tập trung lấp đầy Cụm Công nghiệp của huyện”. Ông Nguyễn Xinh cho biết.

Với những giải pháp cụ thể, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Đăk Tô đã có nhiều khởi sắc. Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 27 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn dưới 16%, số hộ khá, giàu ngày càng tăng. Ông Đồng Văn Tươi ( thôn 4, xã Diên Bình) phấn khởi: “Được sự quan tâm của huyện, của xã, Diên Bình phát triển rất là khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người hiện nay 19 đến 20 triệu đồng/năm. Đặc biệt xã Diên Bình phát triển về cây công nghiệp, hiện nay diện tích cao su, cà phê xã Diên Bình rất nhiều, nói chung là gia đình nào cũng đều có cây cao su, cà phê”.

Tuy còn không ít khó khăn, tốc độ phát triển chung và mức độ chuyển biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều thách thức, song kết quả qua gần nhiệm kỳ công tác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đăk Tô đã phấn đấu tạo ra dấu ấn cụ thể và rõ nét, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *