(kontumtv.vn) – Sáng 10/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị dạy tiếng DTTS cho học sinh phổ thông và cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị dạy tiếng DTTS
Hội nghị dạy tiếng DTTS

Đến cuối năm học 2013 – 2014, tỉnh Kon Tum có 15 trường dạy tiếng dân tộc Banar và Jrai, trong đó 10 trường dạy tiếng Banar với 822 học sinh và 5 trường dạy tiếng Jrai với  269 học sinh. Tuy nhiên, kết quả này còn quá kiêm tốn so với nhu cầu của  học sinh người DTTS, số lượng, chất lượng giáo viên chưa đáp ứng với yêu cầu nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô giảng dạy. Chế độ, chính sách đối với người dạy, người học tiếng đồng bào DTTS còn nhiều bất cập và  chưa thống nhất ở từng địa phương. Bộ sách giáo khoa tiếng Banar và Jrai còn nhiều sai sót, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các tiết học tiếng DTTS còn hạn chế. Việc dạy tiếng đồng bào DTTS  cho cán bộ, công chức, viên chức hiện còn hình thức, chủ yếu mang tính đối phó về yêu cầu bằng cấp, dẫn đến việc học viên đã có giấy chứng nhận nhưng không có khả năng sử dụng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số khi giao tiếp.Tiến sỹ Nguyễn Văn Giang, Trưởng Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum cho biết: “Ý thức học tập tiếng DTTS của cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, nguyên nhân cơ bản là công tác quản lý, sự phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chưa tốt. Để khắc phục hạn chế và nguyên nhân cơ bản như trên, trong thời gian đến, các cấp quản lý cần tăng cường quản lý việc tuyển sinh đến việc thực hiện công tác đào tạo, đặc biệt là trong công tác đào tạo để nâng cao ý thức về học tập tiếng DTTS, nhất là việc sử dụng tiếng DTTS trong quá trình công tác và sinh hoạt với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh”.

Các cán bộ quản lý, giáo viên dạy tiếng đồng bào DTTS đề nghị tỉnh hằng năm cần mở nhiều lớp tập huấn phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy và tổ chức hội thi giáo viên dạy tiếng DTTS nhằm động viên, khích lệ đội ngũ giáo viên tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong các tiết dạy.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *