(kontumtv.vn) – Ngày 28/5, huyện Đăk Tô đã tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014. Tới dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có ông Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập PT-14 của tỉnh; ông KRing Ba – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Đề mục diễn tập lần này là: Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn huyện. Quy mô diễn tập: Một bên, một cấp, có một phần thực binh, bắn đạn thật. Đây là diễn tập nhằm không ngừng hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan chức năng làm tham mưu theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất của huyện Đăk Tô trong 5 năm qua.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đak Tô
Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đăk Tô

Trong ngày khai mạc diễn tập, huyện Đăk Tô đã tiến hành thiết quân luật tại một xã với tình huống: Trong tình trạng ở một số địa phương trên điạ bàn huyện bị xâm phạm nghiêm trọng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tới mức chính quyền không còn kiểm soát được thì Tư lệnh quân khu và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ra lệnh thiết quân luật. Sau khi có lệnh thiết quân luật, chính quyền địa phương nhanh chóng bàn giao lại toàn bộ chính quyền, cơ chế điều hành ở địa phương cho quân đội quản lý và tiến hành ngay một số nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đây là một nội dung mới, lần đầu tiên huyện Đăk Tô diễn tập. Thông qua đó nhằm kịp thời bổ sung và từng bước hoàn thiện phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ của địa phương khi có tình huống xảy ra trên địa bàn. Cuộc diễn tập lần này làm cho nhân dân địa phương thấy rõ sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, chung tay xây dựng huyện Đăk Tô vừa phát triển kinh tế, xã hội vừa vững vàng về quốc phòng – an ninh. Thông qua cuộc diễn tập, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn của huyện, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

                                                                                        CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *