(kontumtv.vn) – Xã Ia Tơi, huyện Sa Thầy đã tổ chức Diễn tập qui chế phối hợp giữa các lực lượng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo các Nghị định 74, 77 và 34 của Chính phủ, gọi tắt là PH 14.

Dự và chỉ đạo Diễn tập có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, huyện; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các sở, ngành, các huyện biên giới và các xã trong khu vực Nam Sa Thầy. Đây là xã đầu tiên của tỉnh tổ chức Diễn tập vận hành theo cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tại xã, theo hình thức một bên, một cấp, có một phần thực binh ở thực địa trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại xã biên giới.

Diễn tập PH 14 tại xã Ia Tơi, Sa Thầy
Diễn tập PH 14 tại xã Ia Tơi, Sa Thầy

Tình huống giả định đưa ra trong diễn tập là trước tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Sa Thầy nói chung và nhất là các xã trong khu vực Nam Sa Thầy nói riêng diễn biến hết sức phức tạp, có liên quan đến nhiều vấn đề về đời sống an sinh xã hội, an ninh – quốc phòng, khoáng sản, tài nguyên, môi trường, bị một số đối tượng xấu lợi dụng tổ chức hoạt động lôi kéo, mua chuộc, chiếm đoạt, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân, tạo cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, xuyên tạc, chống phá…

Trước tình hình đó, tại buổi diễn tập, Chi ủy, UBND xã đã triển khai các bước chỉ đạo, điều hành, tổ chức huy động các lực lượng để phối hợp giải quyết  các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, như triệu tập các lực lượng để nắm bắt tình hình báo cáo lên cấp trên, tiến hành họp cấp ủy để bàn thống nhất các biện pháp tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Chi bộ xã đã triệu tập Hội nghị Chi ủy khẩn cấp để ra Nghị quyết lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. UBND xã đã triệu tập họp Ủy ban mở rộng với các ban, ngành, đoàn thể, các đồn biên phòng trên địa bàn xã để bàn kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chi bộ; huy động, phân công các lực lượng để phối hợp xử lý các tình huống trên bản đồ. Đồng thời tổ chức diễn tập phối hợp ngoài thực địa có một phần thực binh xử lý các tình huống người dân phá rừng làm rẫy; lâm tặc khai thác, tập kết gỗ; lâm tặc vận chuyển gỗ, chống đối người thi hành công vụ trên đường bộ tại Trạm Kiểm soát liên ngành và trên đường thủy trong khu vực Trạm Kiểm soát đường sông.

Tuy là xã đầu tiên và cũng là loại hình diễn tập lần đầu tiên của tỉnh, nhưng theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập của huyện Sa Thầy, Bộ CHQS tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra và đạt loại tốt. Ông Bùi Văn Nhàng, Chủ tịch UBND xã Ia Tơi nói: “Đây là một bài học kinh nghiệm quý giá đối với xã, nhằm phối hợp các lực lượng để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 34, 74,77 của Chính phủ”.

Ngoài việc ghi nhận, biểu dương các lực lượng tham gia diễn tập, phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm kết quả diễn tập, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, các xã cần nghiêm túc đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức các cuộc diễn tập lần sau được tốt hơn. Đặc biệt là trong việc áp dụng qui chế phối hợp, cách thức tổ chức vận hành, huy động các lực lượng trong thực tiễn để đạt hiệu quả cao nhất, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, khắc phục những mặt hạn chế trong thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *