(kontumtv.vn) – Năm 2013, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều đổi mới và ngày càng nâng cao về chất lượng, triển khai thực hiện các hoạt động đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc tham gia công tác lập pháp được quan tâm chú trọng, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội kịp thời, chặt chẽ, có hiệu quả, nhất là trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, xây dựng pháp luật. Đặc biệt, trong năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ động tích cực tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Phối hợp với HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan, tổ chức các hội nghị, chuyên đề lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai sửa đổi và nhiều dự án luật khác; Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tiến hành 5 cuộc giám sát, một cuộc khảo sát theo chương trình của Đoàn; đã tổ chức 37 cuộc tiếp xúc cử tri tại hầu hết các xã, thị trấn của các huyện, thành phố, qua đó Đoàn đã tiếp thu phản ánh lên Quốc hội  và chuyển tới UBND tỉnh nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền…

vpqh

Cán bộ, công chức dự Hội nghị tổng kết của Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2013.

Tại Hội nghị các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội trong năm qua, nhất là kịp thời phản ánh các vấn đề khó khăn, bức xúc của địa phương trên diễn đàn Quốc hội, mang lại những kết quả thiết thực; đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến về những vấn đề Đoàn đại biểu Quốc hội cần quan tâm hơn trong thời gian tới, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *