(kontumtv.vn) – Thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ  về việc đưa  nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo  từ năm học 2013 – 2014, UBND tỉnh Kon Tum đã quán triệt, triển khai đến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn  bằng Kế hoạch số 213 ngày 27/1/2014.

Trong kế hoạch số 213, UBND tỉnh  yêu cầu các cơ sở giáo dục, đào tạo căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo từng bậc học, ngành học. Ở khối trung học phổ thông, nội dung phòng, chống tham nhũng được giảng dạy theo hướng tích hợp, lồng ghép ở môn Giáo dục công dân  với thời lượng 6 tiết / năm học, phân bổ trong 3 năm học. Đối với khối trung cấp chuyên nghiệp, nội dung phòng, chống tham nhũng  được giảng dạy 4 tiết ở môn học Pháp luật. Các cơ sở giáo dục đào tạo trình độ đại học, cao đẳng không chuyên về luật lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng vào môn học Pháp luật đại cương  hoặc  môn học khác phù hợp. Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố thực hiện  theo hướng dẫn của  Học viện  Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Các cơ sở dạy nghề  được bổ sung nội dung này vào chương trình môn học Pháp luật theo quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .

 

                                                                                      Nghĩa Hà – Ngọc Chí

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *