GAN 80 PHAN TRAM SO VU

(kontumtv.vn) – Trong 8 tháng đầu năm 2018, Tòa án hai cấp tỉnh Kon Tum đã thụ lý gần 1.800 vụ việc, đã giải quyết gần 1.400 vụ việc, đạt tỉ lệ gần 80%. Trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý trên 150 vụ, đã giải quyết 92 vụ, gồm 52 vụ sơ thẩm và 40 vụ phúc thẩm. Tòa án nhân dân huyện, thành phố thụ lý gần 1.650 vụ, đã giải quyết trên 1.300 vụ, đạt tỉ lệ 79%.

Đạt được kết quả cao trong tiếp nhận, xử lý các vụ việc là nhờ Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, thực hiện mô hình phòng xử án mới và tăng cường công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Văn Hiển –  Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *