(kontumtv.vn) – Thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020, trong giai đoạn 2011 – 2013 các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 7.500 lao động, đạt hơn 28% so với mục tiêu đề ra đến năm 2015, trong đó lao động là đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo hơn 5.400 lao động.

dtn

Các học viên học nghề tại trung tâm đào tạo nghề huyện Đăk Hà.

Qua đào tạo nghề đã nâng cao được tỷ lệ lao động qua đào tạo chung và đào tạo nghề của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là lực lượng lao động khu vực nông thôn và lực lượng lao động dân tộc thiểu số, đồng thời chuyển dịch cơ cấu lao động. Đối với một số địa phương như huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hội, thành phố Kon Tum có điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế – xã hội thì người lao động sau học nghề áp dụng phát triển nhiều mô hình kinh tế bền vững, có hiệu quả kinh tế cao./.

 

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *