(kontumtv.vn) – Năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ  của tỉnh Kon Tum được Trung ương giao hơn 1.340 tỷ đồng; tỉnh giao cho các đơn vị, địa phương trên 1.688 tỷ đồng.

Khu trung tâm huyện Tu Mơ Rông
Trung tâm hành chính huyện Tu Mơ Rông

8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 600 tỷ đồng vốn đầu tư công trình, đạt 35 % kế hoạch cả năm. Trong đó, nguồn vốn giải ngân tại Kho bạc nhà nước tỉnh đạt 562 tỷ đồng, bằng 45 % tổng kế hoạch các nguồn vốn giải ngân tại tỉnh. Riêng các dự án đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được giải ngân tại Kho bạc nhà nước tỉnh trong 8 tháng đầu năm mới đạt hơn 75 tỷ đồng trên tổng số 322 tỷ đồng. Chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển chủ yếu do khâu chuẩn bị đầu tư mất nhiều thời gian, một số chủ dự án chưa chủ động hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định để thi công công trình. Đến cuối năm 2015, khả năng tổng số vốn giải ngân tại Kho bạc nhà nước tỉnh đạt gần 90% dự kiến.

                                                                 Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *