(kontumtv.vn) – Đăk Glei là địa bàn có số đông ĐBDTTS là tín đồ của Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam – một trong những tổ chức Tin Lành theo đường hướng tiến bộ, gắn bó cùng dân tộc. Với phương châm “Sống Phúc âm, phụng sự Tổ quốc và dân tộc”, những năm qua bà con giáo dân ĐBDTTS tại Hội Thánh Đăk Glei luôn đoàn kết, gắn bó, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Vừa là già làng, vừa là giáo dân tiêu biểu của Hội truyền giáo Cơ đốc tại Hội Thánh Đăk Glei, những năm qua, già làng A Réo (thôn Đăk Trấp, xã Đăk Pét) luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở khu dân cư, tích cực vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết lương – giáo, đoàn kết các dân tộc, giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống, xây dựng khu dân cư ngày một phát triển. Đặc biệt, già A Réo không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình mà còn tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, làng để vươn lên thoát nghèo, thực hiện lối sống tốt đời, đẹp đạo.  Già làng A Réo nói: “Trước hết mình làm theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, pháp luật. Thứ hai mình là giáo dân phải làm theo quy định của giáo dân cho tốt đời đẹp đạo, phải làm kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững trong khu dân cư. Mình có cái gì giúp đỡ bà con, hoặc đồng vốn, hoặc cái gì mình có. Họ khó khăn mình động viên, mình hỗ trợ cho họ”.

Là địa bàn có Hội Thánh cơ sở được phục hưng sớm nhất trong Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam sau ngày giải phóng đất nước, đến nay, Hội Thánh Đăk Glei cũng là tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ trong các tổ chức tôn giáo tại huyện Đăk Glei.  Thời gian qua, việc phối hợp giữa chính quyền địa phương với các chức sắc tôn giáo trong vận động nhân dân thực hiện sống tốt đời, đẹp đạo luôn được quan tâm và thực hiện tốt. Ông A Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pét cho biết: “Vấn đề phối hợp giữa chính quyền địa phương với các chức sắc tôn giáo rất quan trọng. Hàng năm chính quyền địa phương đều gặp mặt các đại diện chức sắc tôn giáo bàn nhau về vấn đề phối hợp  trong tuyên truyền, vận động người dân là giáo dân tại địa phương chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng chính quyền,   đoàn kết giữa các dân tộc, không tin, không nghe  kẻ xấu tuyên truyền, xúi giục, để làm sao giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã ngày một tốt hơn”.

Gioas dân ĐBDTTS phát triển sản xuất
Giáo dân ĐBDTTS phát triển sản xuất

 “Đối với một tín đồ tôn giáo như chúng tôi, theo Chúa dạy là phải vâng phục bậc cầm quyền, vâng phục những người lãnh đạo cấp trên mình. Về phương diện con người thì chính quyền là người lãnh đạo đất nước. Còn về phương diện trong Giáo hội, trong Hội Thánh là những  mục sư, hay  linh mục, là những người thay mặt Chúa để dạy dỗ cho giáo dân. Vậy thì một người tín đồ trong đất nước Việt Nam phải có trách nhiệm xây dựng đất nước”. Mục sư Ân Ước, Hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, mục sư quản nhiệm Hội Thánh Đăk Glei nói.

Nhờ có sự quan tâm phối hợp giữa các cấp chính quyền địa phương và các chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân, những năm qua, bà con giáo dân ĐBDTTS huyện Đăk Glei luôn quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày một phát triển. Ông A Kiên ghi nhận: “Trong những năm qua, bà con ở đây giữ gìn rất tốt vấn đề đoàn kết các dân tộc, đoàn kết giữa người có tôn giáo và người không có tôn giáo, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, trong cuộc sống hàng ngày. Nhìn chung, bà con giáo dân là người dân tộc thiểu số ở đây rất tích cực trong vấn đề phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới”.

Hòa chung với phong trào thi đua của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014, các giáo dân ĐBDTTS huyện Đăk Glei đang nỗ lực phấn đấu sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết cùng nhân dân các dân tộc trong huyện, trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa để góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Quang Mẫn- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *