(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Kring Ba – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát về tình hình thực hiện giao khoán bảo vệ rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011 – 2013 tại huyện Tu Mơ Rông và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tu Mơ Rông.

Trong giai đoạn 2011 – 2013, huyện Tu Mơ Rông đã giao khoán bảo vệ rừng hơn 10.300 ha cho trên 670 hộ trên địa bàn 8 xã. Trong đó giao theo Quyết định 178, Quyết định 304 và Nghị quyết 30a của Chính phủ là 9.340 ha, giao theo Quyết định 1264 của UBND tỉnh Kon Tum là 967 ha. Tính đến hết năm 2013, tổng số tiền đã chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện hơn 3 tỷ 500 triệu đồng, mức thu nhập bình quân cao nhất là hơn 6,4 triệu đồng/hộ/năm.

Kiểm tra tại cơ sở
Đoàn giám sát đi thực địa, Kiểm tra tại cơ sở

Đối với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, tính đến hết năm 2013, Ban đã tiến hành giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích gần 13.000 ha, cho 539 hộ thuộc địa bàn 24 thôn của 6 xã. Bình quân mỗi hộ gia đình nhận khoán hằng năm được hưởng khoảng 4 triệu đồng/hộ/năm. Riêng năm 2013, Ban đã tổ chức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ nhận giao khoán với số tiền hơn 2 tỷ 300 triệu đồng cho 359 hộ.

Sau khi thực hiện các phương án giao khoán bảo vệ rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là tổ chức và hộ gia đình, cá nhân, công tác quản lý bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn đã giảm cả về số vụ, mức độ thiệt hại. Người dân nhận giao khoán có ý thức bảo vệ rừng được giao, thường xuyên kiểm tra rừng và kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời khi có vi phạm. Đời sống của các hộ nhận giao khoán rừng được nâng cao hơn trước nhờ có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ đó hạn chế được tình trạng phát rừng làm nương rẫy.

Kết luận buổi làm việc, ông Kring Ba ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong thực hiện giao, khoán bảo vệ rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời đề nghị các đơn vị chủ rừng trong thời gian đến tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về quản lý, bảo vệ rừng. Đối với việc giao khoán và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cần tiến hành công khai, minh bạch để cho người dân hiểu rõ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị chủ rừng cần tăng cường sự phối kết hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là xã, thôn để thực hiện việc giao, khoán bảo vệ rừng được công khai, minh bạch cả về khâu lập cũng như giao ở thực địa. Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân được kịp thời hơn, tạo điều kiện để người dân có nguồn thu nhập, nâng cao cuộc sống.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *