(kontumtv.vn) – Thực hiện các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong giai đoạn 2009-2014, tại địa bàn huyện Kon Rẫy đã được đầu tư hơn 50 tỷ đồng từ các chương trình 135, 168, các chính sách hỗ trợ định canh, định cư, hỗ trợ giáo dục, văn hóa, môi trường, hỗ trợ lãi suất vốn vay, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo… để giúp đỡ chính quyền, nhân dân nơi đây xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Xây dựng hệ thống thủy lợi
Xây dựng công trình thủy lợi

Riêng chương trình 135, từ  năm 2009 đến nay đã đầu tư xây dựng được 61 công trình kết cấu hạ tầng với tổng giá trị trên 22 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho trên 3.500 lượt hộ, với  kinh phí trên 4,3 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống giao thông của huyện tương đối hoàn chỉnh, đảm bảo thông suốt trong 2 mùa mưa, nắng. Hệ thống nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng, phục vụ nhu cầu nước sạch cho khoảng 80% người dân trên địa bàn. Tất cả các xã, thị trấn đều có điện lưới quốc gia đến các thôn, làng.  Phần lớn các hộ nghèo đã được vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Trình độ thâm canh, chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi đã được nâng lên một bước. Các Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nước sạch vệ sinh môi trường, Xây dựng nông thôn mới… được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống, giảm nghèo, rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch giữa các vùng trong huyện. Ông A Nhất (già làng Kon Bưu, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy) ghi nhận: “Nói chung, chủ trương, đường lối của Đảng là rất quan tâm đối với bà con dân làng, nhất là đối với người dân tộc thiểu số. Từ chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo, về chính sách làm nhà cho nhâ dân, đào giếng cho nhân dân, kể cả hỗ trợ vay vốn của phụ nữ. Các chương trình, dự án của Nhà nước được dân làng hoan nghênh và rất có hiệu quả”.

Đặc biệt, thông qua các chương trình đã phát huy được nội lực trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm, từ 3,6 triệu đồng năm 2009 lên 17,9 triệu đồng trong năm 2013; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 50,4% xuống còn 30,8% cuối năm 2013. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện được cải thiện đáng kể.

Quang Mẫn – Duy Phong 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *