(kontumtv.vn) – Trong tuần thứ tư, kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã tích cực tham gia các hoạt động tại hội trường và thảo luận tại tổ, lấy phiếu tín nhiệm, góp ý, xây dựng các báo cáo, văn bản pháp luật…

Từ ngày 10 đến 15/11, Quốc hội khóa XIII đã tiến hành tuần làm việc thứ tư của kỳ họp thứ 8. Trong tuần làm việc này, Quốc hội tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng về ngân sách,  kinh tế – xã hội của đất nước và tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội tiến hành 8 buổi làm việc tại hội trường để biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết về  Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Nghị quyết về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị quyết về Phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015 và Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật An toàn vệ sinh lao động, nghe các Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và tiến hành thảo luận 07 dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế. Đồng thời Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Quốc hội đã quyết nghị mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015. Mục tiêu tổng quát là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30%-32% GDP, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2% (riêng các huyện nghèo giảm 4%), tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15%, số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 23,5 giường, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%… Quốc hội đã giao Chính phủ rà soát, tính toán và xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường theo Kế hoạch 5 năm và hàng năm có tính khoa học, định lượng và phù hợp, báo cáo Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 và đưa vào áp dụng từ Kế hoạch năm 2016.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tham gia 4 buổi thảo luận tổ cùng với các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Hà Nam và Thừa Thiên Huế đối với 6 dự án luật: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật dân sự (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Thú y và Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Các đại biểu Quốc hội Y Mửi, Tô Văn Tám, Nguyễn Vinh Hà, Phạm Thị Trung và Võ Trọng Việt đã tham gia 9 lượt phát biểu với 42 ý kiến vào các dự án luật và đề án này, đồng thời tiến hành thảo luận tại Đoàn 01 buổi về việc lấy phiếu tín nhiệm.

Trong tuần làm việc thứ năm, từ ngày 17 đến  21/11, Quốc hội tập trung thực hiện công tác chất vấn và trả lời chất vấn, Công tác xây dựng pháp luật.

                                                                                                     CTV Hồ Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *